Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm các Hợp tác xã của 28 tỉnh, thành phố

Tuần lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm các hợp tác xã của 28 tỉnh, thành phố năm 2022 diễn ra từ ngày 1/12 đến ngày 4/12/2022 với quy mô trên 50 gian hàng và gần 500 sản phẩm của trên 150 Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp.

Mục tiêu của tuần lễ là giúp nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về nông sản có nguồn gốc xuất xứ, nông sản an toàn và vai trò của hợp tác xã trong thực hiện, qua đó tạo sự gắn kết, xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi

Cũng nằm trong khuôn khổ hoạt động của tuần lễ đã diễn ra Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi; xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2022. Các đại biểu đã được thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của các tỉnh thành gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đồng thời, đại diện các đơn vị, hợp tác xã đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại và tham gia vào chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất nông nghiệp./.