giam sat viec trien khai thuc hien chuong trinh nuoc sach nong thon tai huyen vo nhai
Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo huyện Võ Nhai tại buổi giám sát. Ảnh: Bá Hoàng

Theo báo cáo, huyện Võ Nhai hiện có trên 24 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn 11 xã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 1.935 hộ dân, tuy nhiên qua đánh giá, kiểm tra chỉ có 4 công trình hoạt động tốt, còn lại đều xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả chỉ đáp ứng cho 1.235 hộ dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các công trình đã xuống cấp, hư hỏng, công tác quản lý còn hạn chế, không thu được tiền sử dụng nước hoặc thu với giá thấp không đảm bảo cho tổ quản lý hoạt động.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện Võ Nhai giải trình, làm rõ một số nội dung, vấn đề như: đánh giá khách quan chất lượng công tác khảo sát, thẩm định, xây dựng của các công trình cấp nước; trách nhiệm đối với những công trình không hoạt động; thay đổi hình thức quản lý, hỗ trợ đầu tư; đánh giá thực chất nhu cầu sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung; quy chế quản lý các công trình, quy định giá nước sinh hoạt tập trung, giải pháp đối với các công trình chưa hiệu quả, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị,…

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện cần bổ sung, hoàn thiện báo, trên cơ sở đó đoàn Giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời gửi các ý kiến đề xuất đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết./.