Quý 1/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 145 nghìn tỷ đồng, giảm 3,9% số với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt gần 6.600 triệu Đô la Mỹ, giảm 16,4% số với cùng kỳ, trong đó nhóm hàng điện tử và dệt may có mức giảm cao. Giá trị nhập khẩu ước đạt gần 3.900 triệu Đô là Mỹ, giảm 8,7% số với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2020 chỉ tăng 5,3% - thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,4% của cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt doanh thu của các trung tâm thương mại giảm mạnh, dịch vụ lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện giảm 70-80%... Bên cạnh đó, trong quý 1, tỉnh đã duy trì ổn định sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản; các hoạt động tài chính, tín dụng và thu, chi ngân sách trên địa bàn đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở hỗ trợ tối đa đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đi sâu bàn thảo nhiều nội dung và đề xuất các giải pháp. Cụ thể: đề nghị Chính phủ có chính sách phù hợp đối với việc xuất khẩu khẩu trang; đề nghị gia hạn thời gian trả nợ, giảm lãi suất 1 số khoản vay; giãn thời gian thu - nộp 1 số khoản thuế cho các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hoãn thời gian đóng bảo hiểm và hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Thái Nguyên sẽ thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí đề nghị hệ thống ngân hàng, cơ quan tài chính, thuế và bảo hiểm xã hội nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ tối đa các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Rà soát các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xử lý tốt vấn đề lao động... tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu...

Đồng thời tỉnh sẽ điều chỉnh cơ cấu chi theo hướng tiết kiệm chi và sử dụng quỹ dự phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các đơn vị, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.