Đây là Kỳ họp quan trọng cuối năm của HĐND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thông qua các nghị quyết quan trọng, là căn cứ để các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh khai mạc kỳ họp.
Theo chương trình kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng của giai đoạn 2021-2025 như: Thông qua kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương; quyết định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025... Đây là những nội dung hết sức quan trọng quy định về cơ chế, chính sách, nguồn lực, ngân sách để huy động và tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách của tỉnh năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công; danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ.

[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.
[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
[Photo] Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đặc biệt, Kỳ họp sẽ xem xét thông qua một số chính sách để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân như: Hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập; quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), người thuộc gia đình hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ lực lượng cán bộ thú y cơ sở; quy định chế độ, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hỗ trợ chi phí hỏa táng./.