Gần 979.700 phương tiện đăng ký mới
Trong tháng 8, toàn tỉnh cấp đăng ký mới cho gần 3.210 phương tiện.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh phát hiện và xử lý gần 25.780 trường hợp vi phạm; số tiền xử phạt là 49 tỷ đồng.

Trong tháng 8, toàn tỉnh cấp đăng ký mới cho gần 3.210 phương tiện. Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng số phương tiện đăng ký mới trên địa bàn là gần 979.700 xe. So với cùng kỳ, tổng số phương tiện đăng ký mới tăng gần 40.690 xe./.