Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đóng góp vào thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - đã psts 29.7
Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quốc hội đã thống nhất cao nghị quyết rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025; phân tích, dự báo những thuận lợi, thách thức nước ta phải đối mặt trong thời gian tới và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội, Quốc hội đã thảo luận và quyết định bổ sung nội dung “tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới” vào Nghị quyết kỳ họp, tăng thêm quyền cho Chính phủ để chủ động quyết định các biện pháp sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đây là sự linh hoạt, đồng hành, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong quá trình làm việc, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành 30 nghị quyết.

Tham dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có 12 lượt ý kiến tại các buổi thảo luận tại tổ và tại hội trường. Các ý kiến tham gia đóng góp vào một số nội dung như: Các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề cử tri của tỉnh Thái Nguyên quan tâm cũng đã được các đại biểu chuyển tải, phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Những kết quả của kỳ họp đầu tiên sẽ là tiền đề quan trọng để mỗi đại biểu Quốc hội phát huy hiệu quả vai trò người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri./.