Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV - đã psts 21.6
Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng vừa tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và của địa phương. Đây là kỳ họp mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh, cũng như của chính quyền tỉnh tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tinh thần làm chủ trong xây dựng bộ máy Nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh và chúc mừng các vị đại biểu HĐND các cấp với ngọn lửa nhiệt huyết sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình để làm tròn trọng trách “Người đại biểu của nhân dân”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp lần này, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp: "HĐND tỉnh sẽ xem xét, biểu quyết cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong cả nhiệm kỳ, đây cũng là trách nhiệm lớn của HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Đồng thời, với tinh thần đổi mới, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, kỳ họp cũng dành thời gian xem xét các tờ trình của UBND tỉnh để biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội".

Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, đã đặt ra yêu cầu đối với hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV và mỗi đại biểu dân cử để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới. Bởi vậy, đồng chí đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần tổ chức thành công kỳ họp./.