Định Hóa: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng đạt chuẩn huyện Nông thôn mới
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của UBND huyện về xin ý kiến phương án phân bổ ngân sách Trung ương, địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022 và dự thảo đầu tư công năm 2023; xin ý kiến đầu tư Công trình nâng cấp hệ thống thu gom nước thải thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa; cải tạo nâng cấp chợ, nhà văn hóa, đường giao thông, trường học, xây dựng hạ tầng sân lễ hội và công viên cây xanh trên địa bàn thị trấn Chợ Chu; sửa chữa đường vào điểm du lịch Khuôn tát, xã Phú Đình.

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo, thời gian tới huyện Định Hóa sẽ tập trung quán triệt Nghị quyết TW5, phát động sâu rộng phong trào thi đua huyện Định Hóa xây dựng nông thôn mới./.