Định Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững
Từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo của huyện Định Hóa, gia đình chị Hoàng Thị Huyền ở xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh đã được hỗ trợ 15 triệu đồng để mua trâu giống về nuôi

Từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo của huyện Định Hóa, tháng 5/2020, gia đình chị Hoàng Thị Huyền ở xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa đã được hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình chị Huyền đã đối ứng thêm 3 triệu đồng để mua trâu giống về nuôi. Đây sẽ là nguồn lực để gia đình chị Huyền vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Chị Hoàng Thị Huyền chia sẻ: "Số tiền hỗ trợ là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế cho gia đình".

Định Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững
Sau 10 năm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa đã mở được 38 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.500 lao động nông thôn, trong đó có hơn 1.000 lao động học nghề nông nghiệp.

Là huyện miền núi, cơ cấu kinh tế chủ yếu là lâm - nông nghiệp. Do đó, bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn để người dân phát triển kinh tế, thời gian vừa qua, huyện Định Hóa đã tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sau 10 năm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa đã mở được 38 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.500 lao động nông thôn, trong đó có hơn 1.000 lao động học nghề nông nghiệp.

Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề, chị Nông Thị Kim Huệ, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa nhận xét: "Với những kiến thức đã được học đã giúp cho gia đình chăn nuôi có hiệu quả hơn".

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2%/năm trở lên. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 1%/năm. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Định Hóa sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ nhà ở và tư liệu sản xuất cho hộ nghèo.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết thêm: "Hiện tại, chúng tôi còn khoảng 800 hộ chưa có nhà ở. Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, sự đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, của người lao động, của nhân dân để xóa nhà dột nát; chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng các cây lâu năm. Phấn đấu ít nhất đến năm 2025, nếu chuẩn nghèo cũ vẫn giữ thì tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%".

Tin tưởng rằng, với những giải pháp đã đề ra, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa trong những năm tới sẽ đạt được những chỉ tiêu đặt ra, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.