dien dan chinh sach thuong mai quy dinh ve chat luong an toan thuc pham tieu chuan rieng trong hoat dong xuat khau
Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Bá Hoàng

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều trở ngại do chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đặc biệt đối với thị trường EU, Mỹ, Úc... là những thị trường khó tính, các sản phẩm phải trải qua nhiều tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và các quy định kỹ thuật khắt khe của các đối tác. Thực tế, việc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam vào các thị trường này đa số là những sản phẩm thô, có giá trị thấp.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về cơ sở vật chất, tiềm lực tài chính, chất lượng đội ngũ nhân lực. Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện đầu tư sản xuất đảm bảo theo quy trình đạt chuẩn quốc tế, hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu chưa tập trung, thiếu thông tin về thị trường nội địa cũng như xuất khẩu dẫn đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, đối thoại thẳng thắn về những hạn chế liên quan đến tiêu chuẩn, chính sách xuất khẩu, các quy định riêng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đáp ứng được những tiêu chí của thị trường cũng như những tiêu chuẩn riêng của từng nhà nhập khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần trang bị những kiến thức thị trường và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho hàng hóa Việt nam trên thị trường Quốc tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ giúp các doanh nghiệp khảo sát, tìm kiếm mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp