Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thị trường lao động
Thái Nguyên có khoảng 400 doanh nghiệp tạm dừng hoặc dừng hoạt động

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 400 doanh nghiệp tạm dừng hoặc dừng hoạt động với khoảng hơn 10 nghìn lao động bị mất việc làm.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu lao động cũng gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu giảm sút ở các nước. Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh xuất khẩu được 739 lao động, chủ yếu sang thị trường Đài Loan và Nhật Bản, đạt xấp xỉ 74% kế hoạch./.