Tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm để phòng, chống dịch COVID-19
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly các đối tượng nghi nhiễm COVID-19 theo quy định.

Triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu đối với tất cả những người đến/trở về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp. Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với người đến/trở về từ các tỉnh, thành phố còn lại. Yêu cầu tạm thời không ra khỏi nhà/nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người khác trong vòng 5 ngày (trừ trường hợp thực thi công vụ). Những người không phải lấy mẫu xét nghiệm thì hạn chế tập trung đông người, không đến các khu vực công cộng như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe, trường học, quán ăn, khu công nghiệp... trong vòng 03 ngày kể từ khi vào tỉnh. Các ngành chức năng tăng cường thực hiện rà soát, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, vận động người dân nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, chủ động khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm quy định 5K./.