1. Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010- 2015. Qua kết quả kiểm tra Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận: Ban Thường vụ Đảng ủy công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy công ty; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật, gây thất thoát vốn đầu tư trong việc thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên làm thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015 gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

2. Kết quả giám sát 1 số tập thể và cá nhân, gồm: Đảng đoàn, các đồng chí thành viên Đảng đoàn, cơ quan, Ban Chấp hành Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng đoàn, đồng chí Bí thư chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Qua giám sát, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; phân công nghiệm vụ cụ thể đối với từng chức danh; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho hội viên.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung khác.