Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong những tháng cuối năm 2023.

Năm 2023, tổng số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên là trên 7,86 nghìn tỷ đồng; số kế hoạch vốn do địa phương giao là trên 8,76 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công của tỉnh từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt gần 3.493 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã được giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công và các đơn vị có liên quan nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương; tiếp tục tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công…; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định… phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ và địa phương giao năm 2023./.