Những buổi luyện tập của các khẩu đội súng máy phòng không kiêm nhiệm tại các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Thái Nguyên được tổ chức thường xuyên, đúng kế hoạch trong nhiều năm qua. Qua kiểm tra, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh sẽ kịp thời điều chỉnh đường, hướng mục tiêu bằng nhiều phương án chiến đấu phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện, công tác hiệp đồng chiến đấu giữa các số trong từng khẩu đội luôn bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, tăng cường khả năng cơ động, chủ động trước mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không tỉnh Thái Nguyên. Thiếu tá Trương Hải Anh, Chủ nhiệm Phòng không, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Cơ quan chuyên trách đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, đó chính là căn cứ cơ sở để xây dựng kế hoạch giai đoạn 5 năm thực hiện Nghị định 74, đồng thời triển khai kế hoạch đến các Ban chỉ đạo cấp huyện".

day manh cong tac phong khong nhan dan tu co so da ps
Một buổi luyện tập của các khẩu đội súng máy phòng không kiêm nhiệm tại một đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Thái Nguyên.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; tổ chức quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai các nội dung chỉ đạo trong toàn lực lượng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đưa công tác phòng không nhân dân vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các cấp, giáo trình đào tạo quốc phòng và an ninh của học sinh bậc Trung học phổ thông; tăng cường lồng ghép tuyên truyền vào các hoạt động cộng đồng tại các khu dân cư, phát huy hết công năng của các cụm loa truyền thanh tại cơ sở. Qua đó, giúp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng không nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần, củng cố niềm tin, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trao đổi về nội dung này, Trung tá Bế Minh Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương cho biết: "Nội dung phòng không nhân dân được tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lồng xen trong các hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng về an ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền trong các tiết học ở các cấp học".

day manh cong tac phong khong nhan dan tu co so da ps
Nhiều nội dung chỉ đạo trong toàn lực lượng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp triển khai.

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tốc độ đô thị hóa của Thái Nguyên đang thay đổi từng ngày, kéo theo đó là địa hình nhiều khu vực cũng thay đổi. Mặt khác, tiến công đường không hiện nay khó đoán được hướng, đường bay vì đối phương thực hiện tiến công đường không từ rất xa. Nhận định rõ vấn đề này, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương xác định các vị trí có lợi về chiến thuật để đặt các trạm quan sát cũng như trận địa súng máy phòng không. Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị phòng không của Quân khu I tiến hành khảo sát và triển khai xây dựng hệ thống công sự, trận địa bắn mục tiêu trên không, phòng tránh, ẩn nấp một cách hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân thị xã nhấn mạnh: "Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng các kế hoạch, củng cố cơ quan trường trực và phát huy nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, đoàn thể; tổ chức tốt việc tuyên truyền; xác định đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ đảng viên và đặc biệt là quần chúng nhân dân; đầu tư kinh phí để xây dựng các khu vực, trận địa phòng không, các hầm hào, khu chiến đấu, khu vực phòng thủ để từ đó giúp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vừa củng cố, nâng cao công tác phòng không trên địa bàn".

Xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, đánh địch từ xa đến gần, bảo toàn lực lượng, phương tiện, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước nhằm phục vụ cho chiến tranh đó là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng được Tỉnh ủy Thái Nguyên đưa vào Nghị quyết lãnh đạo, triển khai ngay từ thời bình. Đây chính là một trong những yếu tố chính trị quan trọng nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và đó cũng là yếu tố tiên quyết giành thắng lợi trước các cuộc tiến công đường không, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc khi có tình huống có thể xảy ra./.