Đại Từ: 22 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP
Đại Từ có 22 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP

Những năm gần đây, bên cạnh việc chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ các HTX sản xuất chè theo hướng hữu cơ, VietGAP, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử…, huyện Đại Từ đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà. Hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp về phân bón hữu cơ, thiết bị (với tổng trị giá trên 4,4 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện) để phục vụ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm trà. Tính đến nay, huyện đã có 22 sản chè đạt tiêu chuẩn ocop, trong đó có 7 sản phẩm đạt OCOP 4 sao./.