cuc thue tinh trien khai phuong huong nhiem vu cong tac xay dung dang nam 2017
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, công tác xây dựng Đảng của Cục Thuế tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được đẩy mạnh; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng. Hiện, toàn Đảng bộ có 7 chi bộ với 122 đảng viên. Hàng năm, công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, năm 2016 đã kết nạp mới 8 đồng chí và 6 đồng chí là đảng viên dự bị được công nhận chính thức.

Trong năm 2017, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách phấn đấu vượt dự toán tỉnh giao; phấn đấu 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập trung phát triển đảng viên mới.

Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành thích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016./.