bo thong tin va truyen thong trien khai cong tac thi dua nam 2017 tong ket phong trao nam 2016
Toàn cảnh buổi Hội thảo - tọa đàm

Năm 2016, thông tin trên hệ thống Đài PT-TH đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Các Đài cũng tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình PT-TH; đẩy mạnh hợp tác sản xuất chương trình, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Về việc thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, các Đài PT-TH đã tập trung nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất đến phát sóng, tăng cường thiết bị sản xuất bằng công nghệ HD; đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức truyền dẫn, phát sóng thông qua các hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, lĩnh vực PT-TH vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như chưa chú trọng đến ngôn từ, hình ảnh. Một số đài chưa thực hiện đúng quy định theo giấy phép. Việc chọn lựa chương trình phục vụ cho công tác chính trị cũng như phục vụ cho bà con đồng bào vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Tại hội nghị, các Đài PT-TH cũng đưa ra 8 tham luận xung quanh việc phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của các Đài PT-TH trong năm vừa qua. Mặc dù năm 2016 là năm còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí vẫn phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong năm 2017, Bộ trưởng yêu cầu: phải đổi mới, nâng cao chất lượng, đổi mới các chương trình, phương thức sản xuất các chương trình trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, phù hợp với xu hướng thưởng thức hiện đại của khán giả. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần tăng cường chương trình phát thanh đối với vùng sâu vùng xa.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ TT&TT đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT cho 10 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua lĩnh vực PT-TH năm 2016; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực PT-TH năm 2016. Đài PT-TH Thái Nguyên vinh dự có 2 cá nhân được trao tặng bằng khen.

Trước đó, ngày 21/3 Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam cũng đã tổ chức Hội thảo - Tọa đàm về kinh nghiệm và giải pháp triển khai số hóa truyền hình mặt đất. Đài PT-TH Thái Nguyên là 1 trong 15 đài sẽ tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 1/7/2017. Tại hội thảo, Đài PT-TH Thái Nguyên cũng chia sẻ những khó khăn trong lộ trình số hóa truyền hình và bày tỏ mong muốn độ phủ sóng chương trình địa phương được mở rộng hơn, có thể trên phạm vi toàn quốc.