Ngày 27/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3584/UBND-VX V/v chủ trương cải tạo, sửa chữa nhà bảo vệ tại khu di tích Rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai

Tệp tin đính kèm