Công văn 2470 của UBND tỉnh Thái Nguyên và phụ lục:

undefined
Quyết định 2470 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên: Phân bổ Vắc-xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021
Quyết định 2470 của UBND tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên: Phân bổ Vắc-xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021
Phụ lục phân bổ Vắc xin Pfizer trang 1
Thái Nguyên: Phân bổ Vắc-xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021
Phụ lục phân bổ Vắc xin Pfizer trang 2
Thái Nguyên: Phân bổ Vắc-xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021
Phụ lục phân bổ Vắc xin Moderna trang 1
Thái Nguyên: Phân bổ Vắc-xin, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021
Phụ lục phân bổ Vắc xin Moderna trang 2