Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phổ Yên.

Làm việc với thành ủy Phổ Yên, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn công tác đánh giá cao kết quả hoạt động tuyên giáo của Đảng bộ thành phố thời gian qua. Trong đó, công tác tuyên giáo đã bám sát kế hoạch với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Ban xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được nâng cao đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát. Đồng chí mong muốn Phổ Yên với vai trò, vị thế là cực tăng trưởng phía nam của tỉnh sẽ tiếp tục bứt phá hơn nữa, góp phần thiết thực cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh đoàn đạt được thời gian qua. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi gắn với thực hiện Chỉ thị của cấp trên. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, lan toả các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức nắm bắt dư luận xã hội các cấp trong nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên./.