Chuyển giao khoa học kỹ thuật trực tuyến về y tế tuyến dưới
Toàn cảnh buổi hội chẩn trực tiếp

Hàng trăm bác sĩ từ các điểm cầu đã tham gia hội chẩn, tiến hành phẫu thuật, hướng dẫn, giảng dạy trực tiếp và chuyển giao các kỹ thuật về phẫu thuật Ung thư thanh quản, các kỹ thuật chuyên sâu của lĩnh vực răng hàm mặt qua nền tảng công nghệ thông tin.

Dự án hỗ trợ việc phát triển kỹ thuật cao nhằm nâng cao trình độ tay nghề của bác sĩ, giúp người dân tiết kiệm chi phí mà vẫn được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao./.