Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được xếp hạng bệnh viện đặc biệt
Bộ Nội vụ vừa ra quyết định xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện luôn là trung tâm y tế hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc gắn liền công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Việc được xếp hạng là 1 trong 6 bệnh viện hạng đặc biệt của toàn quốc không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động của đơn vị trong việc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.