Chú trọng đầu tư phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
Hiện nay, các loại cây ăn quả như: na, nhãn, bưởi, ổi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích bà con nông dân xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh diện tích cây na đạt gần 1.000ha; cây nhãn đạt trên 1.680ha; cây bưởi đạt gần 2.060ha và cây ổi đạt gần 680ha.