Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp 3/2
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Cương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lý Văn Hinh, sinh năm 1925 thuộc chi bộ xóm Kỳ Linh, Đảng bộ xã Văn Yên huyện Đại Từ. Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Cương thuộc chi bộ xóm Đồng Cháy, Đảng bộ xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên cao tuổi, tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Việc trao huy hiệu Đảng là thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những công lao, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được vinh dự nhận Huy hiệu đảng dịp 3/2 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình nói riêng mà còn là vinh dự của toàn Đảng bộ nói chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng thời gian tới các đồng chí đảng viên cao niên tuổi Đảng luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo./.