Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò động lực của tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư; thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thành phố Phổ Yên đã thống kê, kiểm đếm tài sản được 2.147/2.516 hộ dân bị ảnh hưởng; phê duyệt phương án bồi thường được gần 1.500 hộ với tổng kinh phí 424 tỷ đồng; đã bàn giao mặt bằng 42,2/146,86ha. Đối với huyện Đại Từ, địa phương có 9,1km tuyến đường chạy qua, đến nay đã thống kê, kiểm đếm tài sản của 252/254 hộ bị ảnh hưởng; phê duyệt phương án bồi thường, GPMB 147 hộ với kinh phí trên 28 tỷ đồng; đã bàn giao mặt bằng 16,83/41,11ha… Về triển khai thi công, nhà thầu đang triển khai đồng loạt 19 mũi thi công, đào đắp nền đường, dọn dẹp mặt bằng tại những vị trí đã được bàn giao.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò động lực của tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; cấp ủy, chính quyền các địa phương phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Trung ương và tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả GPMB đạt được như vậy trong thời gian ngắn là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các địa phương và chủ đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận cao của đại bộ phận người dân. Đối với những vướng mắc mặt bằng, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ, có giải pháp phù hợp và thời hạn cụ thể, tăng cường phối hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng chí đề nghị, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, lập phương án thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và an toàn lao động; chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn tăng cường giám sát thi công trong quá trình triển khai dự án.