Cán bộ, nhân viên y tế tư nhân đăng ký tham gia chống dịch
Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tư nhân sẽ góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, thực hiện công văn số 6140 ngày 30/7 của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở khi có yêu cầu. Được biết, ngoài nguồn nhân lực, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cũng đã tham gia tích cực vào việc hỗ trợ trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch tại nhiều địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố./.