bo truong bo cong an tham dong vien can bo chien sy trung doan canh sat co dong ky binh bo tu lenh canh sat co dong
Toàn cảnh buổi làm việc

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, được lập nhằm hoàn thiện tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để phục vụ công tác huấn luyện, hiện, 70 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn đang tập trung thuần dưỡng, huấn luyện trên 100 con ngựa. Dự kiến, số ngựa sau khi được thuần dưỡng sẽ phục vụ công tác tuần tra, phòng chống tội phạm, xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, phục vụ các nghi lễ, nghi thức.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát với Đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tư, an toàn xã hội trên địa bàn. Việc chính quy hóa lực lượng công an xã đang được tỉnh tập trung thực hiện và sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm nay. Về công tác phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an, đồng chí nhấn mạnh quan điểm của tỉnh trong việc sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị của Bộ hoàn thành nhiệm vụ chung.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã khắc phục khó khăn về thời tiết khí hậu, cơ sở vật chất, thao trường để tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn tiếp tục tranh thủ ý kiến các chuyên gia, sử dụng có hiệu quả điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và kinh nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi trong công tác huấn luyện, kết hợp chăm lo để đàn ngựa sống và sinh sản tốt. Đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ cần căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung đoàn hoạt động hiệu quả. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan, giao cơ quan chuyên môn sớm tham mưu giải quyết./.