Những năm qua, việc triển khai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Thái Nguyên thực hiện chặt chẽ, có chất lượng , hiệu quả. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu tu dưỡng, thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. Qua đó, đã xuất hiện những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, là tấm gương để mỗi cán bộ, chiến sĩ soi vào đó tích cực tu dưỡng, rèn luyện góp phần vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị. Với 2 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen, bằng khen là những kết quả đạt được sau những nỗ lực, phấn đấu của Thượng uý Đoàn Mạnh Hiệp, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huỷ Quân sự tỉnh. Trên cương vị của mình, Thượng úy Đoàn Mạnh Hiệp đã gắn việc “Học tập và làm theo Bác” cùng đồng nghiệp thực hiện có hiệu quả Đề án 1237 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thượng uý Đoàn Mạnh Hiệp cho biết "Trên cương vị nhiệm vụ được phân công, tôi luôn lập kế hoạch, xây dựng tác phong làm việc khoa học, tỉ mỉ và nêu cao tự giác trong công việc"

can bo chien sy luc luong vu trang tinh cu the hoa phong trao thi dua hoc tap va lam theo bac

Thượng uý Đoàn Mạnh Hiệp, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị

Bộ Chỉ huỷ Quân sự tỉnh sắp xếp hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện phương châm “Cụ thể, thiết thực, hiệu quả”, Ban Dân quân, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cũng đã phát động việc “học tập và làm theo Bác” gắn với các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng. Vai trò tham mưu được thể hiện rất rõ nét, cụ thể, tỉ mỉ; sát điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Trung tá Ngô Xuân Long, Trưởng Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định "Chúng tôi tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác huấn luyện dân quân tự vệ, chúng tôi thường xuyên kiểm tra đột xuất để nắm rõ chất lượng huấn luyện cùa các đơn vị, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đều đảm bảo cho các chỉ tiêu đối tượng 2 và đối tượng 3"

can bo chien sy luc luong vu trang tinh cu the hoa phong trao thi dua hoc tap va lam theo bac
Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác phát hiện và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ phát động, khuyến khích các tập thể, cá nhân học và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác phát hiện và xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương./.