Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát một số thiết chế văn hóa, thể thao tại Định Hóa
Các nhà văn hóa phần lớn xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Đoàn khảo sát tại 2 xã Linh Thông và Quy Kỳ là hai xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Định Hóa.

Những năm qua các địa phương đã quan tâm đến việc dành đất, quy hoạch để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến xóm. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay các nhà văn hóa phần lớn do xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp, chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, 100% các nhà văn hóa đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều nhà văn hóa còn mượn tạm đất của người dân để làm nơi sinh hoat, việc dành quỹ đất cho xây dựng nhà văn hóa, nhất là sân thể thao của các thôn, xóm đảm bảo theo quy định còn khó khăn, nhiều địa phương còn gặp nhiều vướng mắc trong đối ứng để xây dựng.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc quản lí sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, Ban Văn hóa xã hội sẽ tổng hợp, đánh giá chung để kiến nghị với UBND tỉnh có những cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tại các địa phương, trong đó sẽ phân tầng ưu tiên cho những địa phương khó khăn nhất trên địa bàn./.