Gặp mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020   2025
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 62 đại biểu chính thức đến từ 73 Chi, Đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 35 đại biểu đương nhiên và 27 đại biểu bầu tại Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đều phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông báo nội quy, quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ Khối, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Để tỉnh Thái Nguyên có những bước tiến vượt bậc hơn nữa về mọi mặt, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tích cực đóng góp vào những quyết sách quan trọng của tỉnh. Đó không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của các đại biểu trước Đảng và trước nhân dân. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu sẽ là tiền đề góp phần vào thành công chung của Đại hội./.