RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 18:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

23:06 | 05/07/2020

Đảng ủy Quân khu 1 vừa tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tới dự có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

quan triet nghi quyet so 55 cua bo chinh tri ve dinh huong chien luoc phat trien nang luong quoc gia
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) với một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN. Nghị quyết cũng đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu về: Phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển khanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung của Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu./.

CTV Giang Nam / Truyền hình Quân khu 1