RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/07/2020 02:02 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 54

06:26 | 13/11/2019

Ngày 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 54, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

hoi nghi ban thuong vu tinh uy thai nguyen lan thu 54
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào 29 nội dung; trong đó có 9 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 20 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy sẽ lựa chọn tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản và thực hiện các quy trình theo quy định. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc, cấp ủy các cấp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, tập trung chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho năm 2020 ở cấp mình. Tích cực triển khai việc tổng kết các các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm xong trước ngày 30/11/2019 phục vụ công tác xây dựng báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tiểu ban Đại hội tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng. Chuẩn bị thật tốt công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm theo quy trình, quy định. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14; Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII và những thành tựu nổi bật của tỉnh năm 2019. Tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và những vấn đề nhạy cảm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, báo chí phản ánh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Thu Hiền