RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 19:09 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

23:13 | 05/07/2020

Ngày 5/7, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã chủ trì cuộc họp của Tổ biên tập văn kiện để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu ở phiên thảo luận tổ tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa XIX, nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến phê duyệt và gửi Bộ Chính trị.

hoan thien du thao bao cao chinh tri trinh dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xx
Tổ biên tập văn kiện đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến phê duyệt và gửi Bộ Chính trị.

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa XIX cho thấy, về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với nội dung và đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của Tổ biên tập văn kiện đối với Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.

Đối với các ý kiến tham gia đóng góp, các thành viên Tổ biên tập văn kiện đã căn cứ vào kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa XIX và các hướng dẫn của Trung ương, tình hình địa phương để thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung đối với một số nội dung, cụm từ, số liệu đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, những nội dung cần giải thích, làm rõ cũng được Tổ biên tập nghiên cứu, soạn thảo phần trả lời khi các đại biểu yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tổ biên tập văn kiện khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến phê duyệt và gửi về Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch./.