RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 26/01/2020 16:25 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm sự kiện tuần từ ngày 7/10 đến ngày 13/10/2019

20:21 | 13/10/2019

Từ ngày 7/10 đến ngày 13/10/2019, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để giúp Quý độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đó.

* Đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất.

Các đại biểu đã nghe dự thảo các văn bản; Quy chế làm việc thông báo phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban và các văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản dự thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để tổ giúp việc chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, báo cáo Trưởng Tiểu ban để ban hành chính thức và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, đặc biệt là kế hoạch sửa chữa, nâng cấp địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đảm bảo dự toán kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; xây dựng văn bản hướng dẫn chi Đại hội Đảng bộ các cấp từ huyện đến cơ sở. Đảng bộ TP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh. Đối với các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, từng thành viên tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với tiểu ban tổ chức phục vụ theo quy định.

* Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/12. Theo kế hoạch, sẽ có 35 nội dung được trình tại Kỳ họp. Trong đó, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trình 6 nội dung; 25 nội dung do UBND tỉnh trình và 4 thông báo, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp. 22 nghị quyết dự kiến được đưa ra lấy ý kiến thông qua tại Kỳ họp. Để chuẩn bị cho Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND tỉnh; thời gian TXCT trước Kỳ họp từ ngày 7 đến 15/11; mỗi đại biểu thực hiện 2 cuộc tiếp xúc tại đơn vị ứng cử để thông tin với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; dự kiến nội dung Kỳ họp; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành và UBND tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp cuối năm, có nhiều nội dung được trình và thông qua nên công tác chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp cần được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với một số nội dung chưa đăng ký mà UBND tỉnh thấy cần thiết phải trình tại Kỳ họp, UBND tỉnh cần sớm thống nhất, chỉ đạo các sở, ngành chức năng để tham mưu trình...

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

diem su kien tuan tu ngay 710 den ngay 13102019
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, có nhận thức đầy đủ về nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định, văn bản từ đó vận dụng, triển khai quán triệt tới từng Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với Nghị quyết số 52 đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện; đối với Quy định số 205 giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn tham mưu cho Tỉnh ủy để cụ thể hóa quy định này. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các cấp, chuẩn bị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh; đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo…

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phiên họp toàn thể UBND tỉnh Thái Nguyên lần thứ 33 đã được tiến hành với nhiều nội dung quan trọng.

diem su kien tuan tu ngay 710 den ngay 13102019
Toàn cảnh Phiên họp

Cho ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2019, các đại biểu đều nhận định; Với việc triển khai tích cực, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Lĩnh vực nông – lâm nghiệp, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo...đặc biệt, các chính sách xã hội được quan tâm, góp phần ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 và yêu cầu: các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí cũng lưu ý: các cơ quan tham mưu và Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị tốt các nội dung trình xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIII. Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

* Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

diem su kien tuan tu ngay 710 den ngay 13102019
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định với nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, xem xét, kiểm tra làm rõ, và tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm giải quyết những nội dung cử tri phản ánh. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, giải trình tại buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

Hoài Thanh tổng hợp