RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/07/2020 13:40 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 575 lần thứ XIV

09:52 | 16/05/2020

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 575 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dai hoi dai bieu dang bo lu doan 575 lan thu xiv nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep da ps
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 575 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra cũng như nhiệm vụ đột xuất Quân khu giao. Chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ, huấn luyện, xây dựng công trình, rà phá bom mìn, vật nổ được nâng lên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của Lữ đoàn ngày càng vững chắc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Lữ đoàn 575 xác định thực hiện tốt 3 đột phá; trong đó, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông biểu dương Đảng bộ Lữ đoàn 575, đồng thời nêu ra một số điểm cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020; yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời, triệt để, phấn đấu lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bùi Hiệp (Truyền hình Quân khu 1)