RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 19:40 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Chỉ số cải cách hành chính - thước đo sự nỗ lực đổi mới của các địa phương, đơn vị

23:02 | 29/03/2020

Năm 2019, công tác cải cách hành chính đã được các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ tỉnh tới cơ sở theo hướng phục vụ, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính trở thành công cụ hữu ích trong đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đối với cấp huyện, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 là 77.82% cao hơn so với năm 2018 là 5.32%. Khoảng cách chỉ số giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất trên bảng xếp hạng năm 2019 cấp huyện là 9.51%.

Cụ thể đã có 2 UBND cấp huyện có Chỉ số thành phần đạt dưới 70%, 6 đơn vị đạt từ 70% đến dưới 80% và 3 đơn vị đạt Chỉ số từ 80% trở lên. Điều đáng chú ý top 3 đơn vị dẫn đầu vẫn là các địa phương có truyền thống về công tác cải cách hành chính trong nhiều năm qua. Điển hình như Thị xã Sông Công, đơn vị này cũng đã xếp ở vị trí thứ 2 Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017 và vươn lên vị trí thứ nhất năm 2018 và 2019.

chi so cai cach hanh chinh thuoc do su no luc doi moi cua cac dia phuong don vi
Thành phố Sông Công hiện nay xếp ở vị trí thứ 2 Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017 và vươn lên vị trí thứ nhất năm 2018 và 2019.

Đây là một sự nỗ lực cố gắng rất đáng ghi nhận trong bối cảnh các địa phương khác cũng đều có sự quan tâm trú trọng đến nhiệm vụ cải cách hành chính. Để đạt được kết quả này, thành phố Sông Công đã triển khai tốt Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.

Hàng năm, UBND thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính toàn diện tất cả các lĩnh vực, cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực và giao thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Ông Dương Như Hợi, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công cho biết: "Các đồng chí cán bộ công chức, đặc biệt là các đồng chí cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa luôn xác định rõ việc cải cách hành chính chính là việc phục vụ nhân dân làm sao một cách tốt nhất, chiếm được sự hài lòng tốt nhất của người dân. Vì vậy mà chúng tôi cũng hết sức quan tâm từ cơ sở vật vất cho đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ".

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sông Công cũng cho rằng: "Thứ nhất là cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở chúng tôi luôn xác định công tác cải cách hành chính là công tác trọng tâm, là một trong những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chúng tôi thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, kiên trì. Thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực trình độ để đáp ứng công tác cải cách hành chính trong điều kiện hiện nay. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức cũng như người dân hiểu được những lợi ích của việc cải cách hành chính mang lại những hiệu quả thiết thực"

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của cấp sở năm 2019: Giá trị trung bình là 76.58% cao hơn so với năm 2018 là 7.14%; Khoảng cách chỉ số giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất trên bảng xếp hạng năm 2019 cấp sở, ngành là 20.19%; Đối với cấp sở có 03 đơn vị đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên. Một điều đáng nói 2 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng cấp sở, ngành năm 2019 vẫn là những đơn vị đã duy trì tốt hoạt động cải cách hành chính trong những năm gần đây. Điển hình như đối với Sở Công thương năm 2017, 2018 đều xếp ở vị trí thứ 2. Năm 2019 Sở đã đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, kịp thời đáp ứng và làm hài lòng người dân, doanh nghiệp. Ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc sở Công thương tỉnh Thái Nguyên cho rằng: "Hiện tại ngành công thương đang có 118 thủ tục hành chính trong đó có 36 thủ tục hành chính đã được nâng lên cấp độ 3 và cấp độ 4. Trong năm 2019 chúng tôi cũng đã thực hiện rà soát và đưa 2 thủ tục hành chính lên mức độ 4 và kết nối với dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình vận hành thực hiện chũng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với bộ phận một cửa đã thực hiện công tác rà soát thường xuyên".

chi so cai cach hanh chinh thuoc do su no luc doi moi cua cac dia phuong don vi
Ông Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Trong thời gian tới, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị, sở ban ngành tập trung vào những điểm còn hạn chế để khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020"

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thông qua Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019 cũng bộc lộ một số hạn chế mà các địa phương, đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Một số những nội dung mà chúng ta vẫn phải tiếp tục quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt trong cải cách hành chính. Trong thời gian tới, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị, sở ban ngành tập trung vào những điểm còn hạn chế để khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020".

Căn cứ kết quả xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính những năm tiếp theo. Trong đó cần phải đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai cả 6 nội dung cải cách theo quy định của Chính phủ.

Xuân Tú