RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 31/05/2020 07:48 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

09:10 | 04/06/2019

Chiều 3-6, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, sĩ quan, QNCN các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc.

Theo Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Hội nghị Trung ương 10, khóa XII đã xem xét, thảo luận, thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

bo tu lenh bo doi bien phong thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 10 khoa xii
Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng tăng cường đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra kịp thời đề xuất những giải pháp tích cực, hiệu quả để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kiến nghị với Đảng, Nhà nước triển khai áp dụng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đặc biệt, BĐBP phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân (BPTD), xây dựng thế trận BPTD, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tổ chức hướng dẫn nhân dân tự giác tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển đảo, xây dựng cơ sở chính trị ở các xã, phường biên giới và củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; tích cực tham gia với địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, phòng chống dịch bệnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.../.

Theo Hồng Sáng/QĐND