xuat khau may mac giam gan 28 so voi cung ky
Kim ngạch xuất khẩu may mặc 3 tháng đầu năm ước đạt 53 triệu đô la Mỹ, giảm gần 28% so với cùng kỳ

Trong quý I, toàn ngành may mặc của tỉnh sản xuất ước đạt gần 22 triệu sản phẩm, giảm gần 20% so với cùng kỳ và chỉ đạt 22% kế hoạch năm. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu may mặc 3 tháng đầu năm ước đạt 53 triệu đô la Mỹ, giảm gần 28% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, kim ngạch xuất khẩu may mặc giảm chủ yếu do không có nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, dẫn đến không có sản phẩm xuất khẩu. Thực tế, ngành may mặc trong nước hiện đang phụ thuộc phần lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, mặt khác các doanh nghiệp may mặc của tỉnh hiện nay chủ yếu là sản xuất gia công sản phẩm, số doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sản phẩm hoàn thiện không nhiều, nên việc tác động của dịch bệnh covid 19 những tháng qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động, nhiều doanh nghiệp may mặc của tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu, thị trường trong nước và sản xuất các sản phẩm không thuộc thế mạnh. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.