Võ Nhai: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023
Đến nay, Võ Nhai có 6/14 xã được công nhận hoàn thành Chương trình; trong đó, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, đến nay, Võ Nhai có 6/14 xã được công nhận hoàn thành chương trình; trong đó, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, Võ Nhai đặt mục tiêu có thêm 2 xã hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: Cúc Đường và Liên Minh. Tuy nhiên, cả hai xã trên còn gặp một số khó khăn về: nhà ở dân cư, giảm nghèo đa chiều, đường giao thông…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương cần nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát hơn trong rà soát, đánh giá thực trạng để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới. Đặc biệt, cần nghiên cứu phương thức hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp các ý kiến đề xuất của huyện để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giúp huyện vùng cao Võ Nhai có thể hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các địa phương, đơn vị: Thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty CP Xi măng La Hiên đã trao 1,4 tỷ đồng hỗ trợ xã Cúc Đường thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.