Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%
Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý III năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác công an; chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; chủ động phát hiện, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ án, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 95% (vượt 20% chỉ tiêu giao).