Từ quy hoạch mang tầm quốc tế đến cơ hội bứt phá
Trung tâm TP Thái Nguyên

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Thái Nguyên. Là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có tầm quan trọng đặc biệt, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh, thể hiện được khát vọng vươn lên, giúp cho tỉnh có được đường đi nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt mục tiêu đề ra.

Tháng 9 năm 2023, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xuất sắc đoạt giải Bạc - Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 tổ chức tại Singapore. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh giá trị, chất lượng, ý tưởng và tầm nhìn của các đồ án quy hoạch tham dự giải. Đợt đánh giá, xét chọn giải lần này có gần 100 đồ án quy hoạch của các quốc gia trên thế giới tham dự. Điều này cho thấy, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã bảo đảm chất lượng cao, thể hiện tư duy tầm nhìn và giá trị thực tiễn cao, mang tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Đăng Toàn, Liên minh Viện quy hoạch Vitad (đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đạt được giải thưởng quốc tế thì tất cả dữ liệu, số liệu đầu vào đều phải chính xác, khoa học và độ tin cậy cao đảm bảo tính khả thi và đảm bảo các tiêu chi tổ chức phát triển không gian, các hoạt động kinh tế, xã hội."

Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được công bố, Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

PGS.TS Trần Trọng Hanh, Chủ nhiệm Đồ án Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên: "Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt sẽ là cơ sở để lập quy hoạch nông thôn, các quy hoạch cấp dưới, các quy hoạch kinh tế, kỹ thuật mang tính chất chuyên ngành và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu và những chỉ tiêu quan trọng nhất của tỉnh Thái Nguyên."

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND TP Phổ Yên: "Chúng tôi sẽ cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Phổ Yên mang tính chất bền vững và có tầm nhìn dài hạn."

Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng TP Sông Công: "TP Sông Công đã đề xuất và đã được tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh chấp nhận việc tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Sông Công 2 thêm 300 ha nữa. Hy vọng rằng trong tương lai gần TP Sông Công sẽ nấp đầy KCN Sông Công 1 và Sông Công 2, đảm bảo hạ tầng cơ sở để đón các nhà đầu tư mới."

Với những bước đi bài bản, vững chắc trong quy hoạch và phát triển đô thị, quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với các cụ tiêu cụ thể, đang mở ra những cơ hội bứt phá mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, xứng đáng với vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa./.