Trồng 6.600 cây xanh tại các khu công nghiệp
6.600 cây xanh được trồng tại các khu công nghiệp

Đến nay đã có 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh đăng ký hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, với tổng số lượng cây xanh trồng mới là 6.600 cây (gấp trên 6 lần so với năm trước). Nhân dịp này, Ban Quản lý các KCN tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trong các KCN trồng từ 5 cây xanh thân gỗ trở lên trong khuôn viên của đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh/năm trên diện tích đất công trong các KCN. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý cây xanh.