trien lam anh truyen thong hao hung cua quan doi va nhan dan
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các đơn vị nữ thông tin và nữ quân y đã tham gia Lễ duyệt binh ngày 1/5/1973. (Ảnh minh họa: Vũ Tạo/TTXVN)

Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016); 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016); 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2016) và 56 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960-20/12/2016).

Triển lãm giới thiệu đến đông đảo người dân hơn 80 ảnh, gồm hai nội dung chính: Toàn quốc kháng chiến thành công; toàn dân bảo vệ sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố.

Ở nội dung “Toàn quốc kháng chiến thành công” là những hình ảnh lịch sử quý giá thể hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ Đội du kích Bắc Sơn tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 , tới việc thành lập Đội Việt Nam cứu quốc quân năm 1941, sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/12/1944 và sau đó đổi tên thành Việt Nam Giải phóng quân, Vệ Quốc quân.

Đến năm 1950 được chính thức mang tên Quân đội Nhân dân Việt Nam và trở thành lực lượng quân sự chủ yếu trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Quân đội Việt Nam đã cùng các tầng lớp nhân dân anh dũng, chiến đấu ngoan cường, lập nên những chiến công hiển hách trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào tháng 4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước.

Ở nội dung “Toàn dân bảo vệ sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố” là những hình ảnh trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh, tích cực xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân nêu cao tinh thần cảnh giác, rèn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, an toàn vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, nêu bật mối quan hệ gắn bó, tình quân dân như “cá với nước,” tình quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình, thể hiện qua các hoạt động giao lưu, phát triển mối quan hệ giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội các nước trên thế giới trong quá trình phát triển và hội nhập.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/12 tới./.