trien khai cuoc thi bao chi dan van kheo nam 2020
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 đã được Ban Dân vận Trung ương phát động từ tháng 11/2019 và được các tỉnh triển khai sâu rộng, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 8/2020. Đối với cấp tỉnh, cuộc thi được tổ chức triển khai từ tháng 5/2020 và kết thúc vào 30/11/2020. Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác dân vận, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu nhất theo các thể loại báo chí để gửi dự thi cấp Trung ương trước ngày 31/8/2020. Đối với cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường hơn nữa trong việc hưởng ứng tham gia cuộc thi để có nhiều sản phẩm báo chí sinh động, sát với thực tiễn. Qua đó, nhằm phát hiện, tôn vinh các tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, góp phần tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội./.