Triển khai công tác thu ngân sách 2 tháng cuối năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách 10 tháng năm 2022

Đến hết tháng 10, toàn ngành thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách Nhà nước đạt trên 12.350 tỷ đồng, bằng 98% dự toán pháp lệnh và bằng 79% dự toán tỉnh giao, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả trên, ngành thuế tỉnh đã chủ động bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành thu ngân sách nhà nước, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và cụ thể hoá các nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 thành các nhóm giải pháp chuyên sâu.

Đáng chú ý, thông qua công tác thanh, kiểm tra, 10 tháng năm 2022, tổng số tiền truy thu sau thanh tra, kiểm tra, xử phạt vào ngân sách Nhà nước là 282 tỷ đồng, bằng 275% so với số truy thu của năm trước. Đánh giá những kết quả đạt được, ngành thuế tỉnh đề ra giải pháp cụ thể, trong đó, phấn đấu 2 tháng cuối năm thu ngân sách Nhà nước đạt tối thiểu 3.300 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách năm 2022. Đồng chí yêu cầu, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế cần đoàn kết, nỗ lực và quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước năm nay.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng đột xuất, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách 10 tháng qua.