Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên ủy quyền cho các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên chủ động theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Thái Nguyên được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh TN1, quyết định thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét, cụ thể:

- Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C.

- Đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C.

Sau nghỉ học để phòng, chống rét (nếu có), các đơn vị bố trí lịch học bù theo tình hình thực tế của nhà trường.

Hiện nay, một số trường trên địa bàn TP Thái Nguyên đã có thông báo điều chỉnh về giờ học; sẽ cho dừng chương trình học khi số lượng học sinh đi học dưới 3/4 sĩ số học sinh trong lớp và sẽ dạy bù chương trình sau đợt rét. Nếu nhiệt độ từ 10°C đến 15°C, sẽ tổ chức vào lớp lúc 8h00 đến khi có thông báo mới. Trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, nhà trường bố trí giáo viên để quản lý những học sinh đến trường; các hoạt động hành chính của nhà trường vẫn diễn ra bình thường./.