TP Thái nguyên: Tiêu hủy 138 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là số được tiếp nhận thu gom từ các nguồn ngoài xã hội hiện đã cũ, hỏng, không có giá trị sử dụng. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ trên sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với tổ chức tiêu hủy, TP Thái Nguyên đang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn./.