Ban chỉ đạo tập trung kiểm tra tại các địa điểm như: Trung tâm thành phố, các địa điểm tập trung đông người và có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch như chợ, trung tâm thương mại, khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 T.P Sông Công cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu rõ các quy định, quyết tâm giữ T.P Sông Công là vùng xanh, không có dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu kép trên địa bàn.