TP Sông Công cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại II
Toàn cảnh thành phố Sông Công

So với năm 2010, khi TP đề nghị công nhận đô thị loại III, với năm 2022. khi TP đề nghị công nhận đô thị loại II, thu ngân sách tăng gần 5,9 lần; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 4,12%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị tăng 2,83%; tỷ lệ nhà kiên cố tăng 25,3%; mật độ đường giao thông đô thị tăng 3,6km/km2; tỷ lệ tuyến phố văn minh/tổng số đường chính tăng 33,82%... Trên địa bàn TP có nhiều dự án nhà ở, đô thị, khu tổ hợp dịch vụ… đang được triển khai xây dựng đồng bộ cả về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cảnh quan đô thị.

Trong 5 tiêu chí của Đô thị loại II, TP Sông Công đã đặc biệt dồn lực, tập trung đầu tư cho tiêu chí số 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Hiện nay, Sông Công có hệ thống công viên, vườn hoa phù hợp với đô thị văn minh, hiện đại; hệ thống công trình công cộng khá hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao và vui chơi giải trí của người dân. Mạng lưới y tế các cấp trên địa bàn TP được củng cố, phát triển; quy mô, hệ thống trường lớp phát triển đồng bộ, chất lượng dạy và học được nâng cao; các hoạt động văn hóa không ngừng đổi mới; đầu tư, xây dựng đồng bộ các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị…

Qua rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng đô thị TP Sông Công đã đạt đủ các tiêu chí và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại II./.